Personvernerklæring

Ved å besøke denne websiden sier du deg enig i personvernerklæringen. Hvis du er uenig med innholdet i denne erklæringen og ikke ønsker at informasjon om deg skal bli lagret så kan du velge å forlate denne websiden.

Generell uttalelse

EuroGate International respekterer din rett til privatliv og vil ikke samle inn eller lagre personopplysninger om deg uten ditt samtykke. Alle personlige opplysninger du velger å dele ved å besøke vår webside, gjennom e-postvarslinger eller ved å benytte online skjemaer vil bli behandlet med høyeste standard for sikkerhet og konfidensialitet.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Vi tar alle forholdsregler for å beskytte personlig informasjon som du oppgir. Websider som du besøker samler og logger diverse informasjon, som f.eks:

 • Toppnivådomenet som du benytter for å aksessere internet
 • IP-adressen til enheten du aksesserer websiden fra
 • Dato og tidspunkt for aksess
 • Websider besøkt og dokumenter nedlastet
 • Type og versjon av nettleseren du benytter for å besøke websiden
 • Adressen til eventuelle 3. parts websider som har referert besøkende til vår webside
 • Søkeord som er benyttet på eksterne søkemotorer for å finne vår webside
 • Søkeord som er benyttet på vår interne søkemotor

Dette er standard for de fleste websider og benyttes kun til statistikk, f.eks:

 • For å finne ut hvor mange personer som besøker våre websider
 • For å identifisere hvilke av våre websider som her størst besøk
 • For å hjelpe oss med å forbedre informasjonen vi kommuniserer til våre brukere • For å gjøre vårt websted mer brukervennlig

Lenker

EuroGate Internationals websider inneholder lenker til andre websteder. Vi er ikke ansvarlig for hvordan personopplysninger behandles på eksterne websteder. Vi oppfordrer til å være oppmerksom på dette når du forlater vårt websted. Denne personvernerklæringen er kun relatert til EuroGate International sitt websted.

Varsel om endringer i denne erklæringen

EuroGate International forbeholder seg retten til å endre denne erklæringen på en hvilken som helst fremtidig dato og vil legge inn alle vesentlige endringer her.

Kontakt

Hvis du skulle ha noen spørsmål rundt innholdet i denne erklæringen så vær så vennlig å kontakte oss.

Betingelser og vilkår

Alt materiale som er publisert på dette webstedet er kopibeskyttet av EuroGate International.

Intet materiale på dette websted er tillatt reprodusert, modifisert, videresolgt, republisert eller videreformidlet/republisert uten skriftelig tillatelse fra EuroGate International.

Hensikten med vårt websted er å forenkle informasjonsflyten og kommunikasjonen blant alle våre forretningsforbindelser. Vi vil derfor stille oss positive til forespørsler som vil resultere i formidling av vår informasjon til et bredere publikum.

Når materiale fra dette websted er referert til uansett media, ber vi om at full anerkjennelse gis til EuroGate International.

Selv om EuroGate International har vist rimelig aktsomhet for å sikre at informasjonen på dette websted er korrekt så gis det ingen garantier angående fullstendighet eller riktighet. Som bruker av dette webstedet så forstår du hverken EuroGate International eller noen 3. parts kilder som har bidratt med informasjon til EuroGate International til formidlingsformål aksepterer noe ansvar av noe slag for saker som oppstår som følge av informasjon fra dette websted.

EuroGate International forbeholder seg retten til å når som helst revidere, endre eller slette informasjon på dette websted.

European suppliers for top rental products!