eurogate international
EuroGate International ble grunnlagt av Pieter Jansen som har bred erfaring innen internasjonalt salg og handel siden 1978. Hos EuroGate International bruker Pieter sin kunnskap om Europa, hans erfaring fra å lede teams og oppnå målene. Pieter er perfekt til å avlaste deg fra en rekke ansvarsområder. På hovedkontoret til EuroGate International i Dedemsvaart/Nederland.

Men EuroGate International sitt team består av flere, med sine uavhengige salgsagenter som med støtte fra EuroGate International dekker sine respektive områder og markeder. Derfor genererer EuroGate International salg i Beliga, Nederland, Luxembourg, Tyskland, Frankrike, Polen, England, Norge og Russland.

For å opprettholde en høy grad av kontroll og kvalitet samarbeider EuroGate International grundig med sine partnere om økonomi, vedlikehold av maskiner og PR.

Produktspekteret avhenger av produsentene og er relatert til utleievirksomhet. Sterke relasjoner har vokst frem gjennom samarbeidet mellom produsentene og EuroGate International.


Hva tilbyr vi?

EuroGate International ble grunnlagt på tanken om å skape en effektiv inngangsport for utenlandske, i hovedsak amerikanske, produsenter til det europeiske markedet. Påkrevde CE-godkjenninger blir håndtert av EuroGate International for de forskjellige produsenter. Produsentens produkter fikk sine CE-godkjenninger, men det som manglet var noen som kunne selge produktene. Siden EuroGate International allerede hadde sørget for at produktene hadde fått et fotfeste i det europeiske markedet så var det en naturlig konsekvens at EuroGate International tok ansvar for salgsapparatet og nå selger hele spekteret av produkter og nå har fullt ut samarbeid med de respektive produsenter.

Gjennom dette konseptet selger nå EuroGate International produkter fra 6 varemerker. Med en oppadgående kurve i antall salg er EuroGate International en pålitelig partner for produsenter og kunder.

European suppliers for top rental products!